W branżach zajmujących się pompami ciepła, czy klimatyzatorami oraz zastosowaną w nich technologią następuje ciągły postęp w zakresie efektywności i ochrony środowiska. Jednym z najważniejszych aspektów i ciągle ulepszanych składników tych systemów jest czynnik chłodniczy. Obecnie na rynku za najlepszy czynnik chłodniczy uznawany jest R32. Przeczytaj jakie właściwości posiada czynnik R32, czyli difluorometan i dlaczego jest lepszy od swoich poprzedników takich jak np. R410A.

Czynnik R32 – co to jest i gdzie się go stosuje

Czynnik R32, nazywany również difluorometanem, to organiczny związek chemiczny o wzorze CH2F2. Difluorometan jest bezbarwnym gazem, który w stanie skroplonym stosowany jest głównie jako czynnik chłodniczy. Czynnik R32 wykorzystywany jest w systemach klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz w pompach ciepła.

Czynnik R32 w pompach ciepła bierze udział w transporcie ciepła ze źródła zewnętrznego (np. powietrza, gruntu, wody) do instalacji grzewczej. Czynnik chłodniczy znajdujący się w pompie ciepła krąży w zamkniętym obiegu. Przepływając przez wymiennik ciepła, czynnik chłodniczy w trakcie wrzenia pobiera ciepło, a następnie oddaje je w procesie skraplania.

Obecnie R32 zyskuje na popularności, albowiem w porównaniu ze starszymi czynnikami chłodniczymi (np. R410A) ma wiele zalet.

Dlaczego czynnik R32 zastępuje czynnik chłodniczy R410A?

Czynnik chłodniczy R410A między innymi z powodu dużego wpływu na globalne ocieplenie już od 2015 roku nie jest stosowany w produkcji nowych urządzeń. Z kolei wśród jego zamienników najlepsze parametry ma czynnik R32, który charakteryzuje się następującymi cechami:

 • skład czynnika R32 – w odróżnieniu od mieszanek takich jak R410A, jest jednoskładnikowym czynnikiem chłodniczym, czyli składa się z jednego konkretnego związku chemicznego. Prosty skład czynnika R32 ułatwia recykling i regenerację danej instalacji;
 • mniejszy wskaźnik GWP – wskaźnik GWP informujący o stopniu wpływu substancji na globalne ocieplenie w przypadku czynnika R32 wynosi 675. W związku z tym jest on mniej szkodliwy dla środowiska niż popularny do niedawna czynnik R410A;
 • efektywność energetyczna – czynnik R32 w zależności od tego, gdzie jest stosowany, efektywność sprzętu wzrasta nawet o ok.10%. Dzięki temu systemy oparte na R32 do prawidłowego działania wymagają mniejszej ilości czynnika, co obniża koszty ich eksploatacji;
 • nie niszczy warstwy ozonowej – difluorometan ma zerowy wskaźnik ODP, określający stopień szkodliwego wpływu danej substancji na warstwę ozonową.

Czy czynnik R32 jest szkodliwy?

Pomimo mniejszego od poprzedników wpływu na zanieczyszczenie środowiska R32 (podobnie jak inne czynniki chłodnicze) stosowany w nieodpowiednich warunkach może być szkodliwy.

Czynnik R32 jest zakwalifikowany według normy ISO 817 do grupy A2L jako środek o niskim stopniu palności. Ponadto podczas spalania difluorometan może uwalniać toksyczne gazy, takie jak kwas fluorowodorowy (HF). Dlatego jego transportowanie oraz instalacja, serwisowanie i korzystanie z posiadających go urządzeń wymaga specjalnych środków ostrożności.

Wymagane i zalecane środki ostrożności podczas stosowania R32

Podczas instalacji, serwisowania i użytkowania urządzeń posiadających czynnik R32 warto pamiętać o zastosowaniu kilku istotnych środków ostrożności takich jak:

 • odpowiednie pomieszczenie – zalecane jest by pomieszczenie, w którym znajduje się pompa ciepła lub klimatyzator było większe od minimalnej powierzchni podawanej przez producenta urządzenia. Dodatkowo pomieszczenia, przez które przechodzi instalacja oraz tam, gdzie znajduje się urządzenie, muszą mieć dobrą wentylację;
 • czujniki gazu – czynnik R32 jest bezwonnym i bezbarwnym gazem, dlatego konieczne jest zamontowanie czujników jego wycieku. Warto pamiętać, że czynnik R32 jest cięższy od powietrza i w związku z tym czujniki muszą być zamontowane przy ziemi;
 • sygnalizator wycieku gazu – w celu ochrony przed wyciekiem czynnika chłodniczego z urządzenia warto wybrać model wyposażony w sygnalizator wycieku gazu;
 • zapobieganie samozapłonowi – pomimo że do samozapłonu czynnika R32 może dojść dopiero przy temperaturze 648°C i poza stycznością z ogniem jest mała możliwość zapłonu, to warto przestrzegać zaleceń związanych ze stosowaniem materiałów łatwopalnych.

Co należy wiedzieć przed zastosowaniem czynnika R32

Jeśli planujesz zmianę czynnika chłodniczego w danej instalacji i rozważasz zastosowanie R32, warto byś wziął pod uwagę kilka aspektów takich jak:

 • zgodność materiałowa – upewnij się, że materiały używane w danym urządzeniu są kompatybilne z R32, gdyż niektóre produkty (np. uszczelki, smary) nie mogą być używane razem z tym czynnikiem chłodniczym;
 • profesjonalny serwis – instalacja i serwisowanie urządzeń wykorzystujących R32 wymaga specjalistycznego szkolenia i odpowiednich kwalifikacji;
 • odpowiednie warunki utylizacji – utylizacja jednorodnych czynników chłodniczych takich jak R32 jest darmowa i prowadzi ją m.in. Fundacja Ochrony Klimatu PROZON (szczegóły na www.prozon.org.pl);obowiązek stosowania czynnika R32 – od roku 2025 korzystanie z tego czynnika chłodniczego będzie obowiązkiem, dlatego nie warto kupować starszych instalacji z czynnikiem R410A.

  Podsumowując, wykorzystywanie czynnika chłodniczego R32 w pompach ciepła, klimatyzatorach oraz innych urządzeniach tego typu daje wiele korzyści. Należą do nich przede wszystkim lepsza efektywność energetyczna oraz mniejsze zanieczyszczenie atmosfery.

  Warto jednak pamiętać, że R32 jak każdy czynnik chłodniczy, nie jest pozbawiony wad. Dlatego, aby czerpać pełne korzyści z jego używania, dobrze jest przestrzegać sprawdzonych praktyk dotyczących stosowania czynników chłodniczych.