Wymienniki ciepła są to urządzenia, których główną funkcją jest wymiana ciepła między dwoma lub więcej czynnikami. Przykładem mogą być chłodnice samochodowe, kotły grzewcze czy też grzejniki.

Znajdują one zastosowanie w aplikacjach grzewczych, chłodniczych oraz w przemyśle np. elektronicznym – do chłodzenia elementów laserowych i elektronicznych. Zapewniamy też dobór rodzaju wymiennika, odpowiednio do potrzeb klienta. Na naszej stronie internetowej udostępniamy dokumenty: współczynnik B do doboru zaworu bezpieczeństwa, schemat podłączenia wymiennika dwustopniowego ciepłej wody, deklarację zgodności, instrukcję instalowania i konserwacji lutowanego wymiennika płytowego marki SWEP, lutowane wymienniki ciepła do aplikacji grzewczych, oraz ABC lutowanych wymienników płytowych.

  • Współczynnik B do doboru zaworu bezpieczeństwa:

    Instrukcja instalowania i konserwacji lutowanego wymiennika płytowego marki SWEP:

    Lutowane wymienniki ciepła do aplikacji grzewczych:

  • Schemat podłączenia wymiennika 2-stopniowego ciepłej wody:

    Deklaracja Zgodności dla wymieników ciepła SWEP:

    ABC lutowanych wymienników płytowych: