Nasza szeroka oferta wymienników BPHE uwzględnia funkcje przenoszenia ciepła w aplikacjach chłodniczych, pomagające w efektywnym utrzymaniu chłodu z uwzględnieniem ochrony środowiska. Aplikacje chłodnicze często wymagają stosowania wysokiego ciśnienia, stąd solidna konstrukcja naszych wymienników BPHE sprawia, że są doskonałym wyborem do tego typu zastosowań. Wymienniki BPHE zaprojektowano w sposób zapewniający równomierne rozprowadzanie czynnika chłodzącego w płytach. Prowadzi to do optymalnego wykorzystania powierzchni wymiany ciepła, co umożliwia zastosowanie wyjątkowo kompaktowego i opłacalnego rozwiązania.

 • Transport

  Nasze wymienniki ciepła BPHE są stosowane w kontenerach chłodniczych i zamrażarkach do transportu owoców, ryb i innych nieodpornych na wysoką temperaturę towarów. W takich systemach nasze wymienniki BPHE są powszechnie stosowane w funkcji ekonomizerów, znacznie podnoszących ich sprawność.

 • Supermarket

  Supermarkety korzystają z chłodu o średniej tempera-turze do gablot i o niskiej temperaturze do głębokiego zamrażania. Nasze wymienniki BPHE pełnią szereg funkcji w systemach chłodzenia w supermarketach, gdzie bezpiecznie i niezawodnie pracują jako parowniki, skraplacze, ekonomizery i schładzacze.

 • Klimatyzacja

  Nasze wymienniki BPHE zapewniają efektywne dostarczanie wody chłodzącej do systemów klimatyzacyjnych. Pozwala to utrzymanie stałej komfortowej temperatury w biurach, szpitalach, mieszkaniach i innych pomieszczeniach.

 • Agregaty chłodnicze - chillery

  W chillerach, cykl chłodzenia jest wykorzystywany pośrednio do chłodzenia mieszkań lub terenów handlowych poprzez absorbowanie energii przez parownik. Dysponujemy szerokim wyborem wymienników BPHE, które wydajnie pracują jako dedykowane parowniki w chillerach chłodzonych zarówno powietrzem jak i wodą. Oferujemy również niezawodne wymienniki BPHE pełniące funkcję skraplaczy do usuwania nadmiaru ciepła w chillerach chłodzonych wodą. Nasze wymienniki BPHE wykazują wspaniałą wydajność jako ekonomizery i schładzacze, poprawiając sprawność całego systemu.

 • Absorpcyjne agregaty chłodnicze - chillery

  Nasze wymienniki BPHE instalowane w funkcji dochładzaczy nagrzewnic wstępnych zwiększają sprawność absorbcyjnych agregatów chłodniczych i optymalizują system. Absorpcyjne agregaty chłodnicze są alternatywą w przypadku występowania ograniczeń energii elektrycznej lub dużych zasobów ciepła. Zamiast stosowania konwencjonalnego cyklu chłodzenia, jako główne źródło energii wykorzystywane jest ciepło o wysokiej temperaturze.

  W absorpcyjnych agregatach chłodniczych czynnikiem chłodniczym jest zwykle woda, a roztwór bromku litu (LiBr) absorbentem. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych materiałów i doskonałej znajomości systemu, nasze wymienniki charakteryzują się odpornością na bromek litu, który ma właściwości korozyjne.