Produkty

Kompaktowy lutowany płytowy wymiennik ciepła SWEP (BPHE) który składa się z szeregu płyt kanałowych o rowkowanej powierzchni z materiałem wypełniającym między poszczególnymi płytami. W procesie lutowania próżniowego, materiał wypełniacza tworzy złącze lutowane we wszystkich punktach kontaktu między płytami, tworząc zespół kanałów. W wymiennikach BPHE media o różnej temperaturze przepływają w bliskiej odległości od siebie i są oddzielone jedynie płytami kanałowymi co zapewnia bardzo wysoką sprawność przenoszenia ciepła z jednego medium do drugiego. Zasada działania jest podobna do starszej technologii wymienników płytowo-ramowych lecz w wymiennikach lutowanych SWEP nie stosuje się uszczelek i ram.

 • Wysokiej jakości produkty i usługi

  • Posiadamy aprobaty techniczne ISO 9001 i ISO 14001.
  • Stosujemy procedurę statystycznej kontroli procesu (SPC) na wszystkich etapach produkcji.
  • Zapewniamy pełną identyfikowalność poprzez nadawanie unikalnego numeru seryjnego każdemu urządzeniu, co umożliwia jego stałą kontrolę, od informacji o użytych surowcach, narzędziach i linii tłoczenia, piecu oraz urządzeniach do testów ciśnieniowych.
  • Wnikliwie analizujemy wszelkie reklamacje i ich wyniki – wszystkie defekty zawsze traktujemy poważnie bez względu na ich przyczynę.

  Monitorowanie i statystyczne opracowywania wyników reklamacji są pomocne w doskonaleniu naszych produktów i procesie ich unikania.

Największa zdolność produkcyjna na świecie

Sześć naszych fabryk na świecie to bezpieczeństwo dla naszych klientów.

 • Dysponujemy najnowocześniejszymi, w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi cięcia i tłoczenia.
 • Posiadamy najwięcej pieców do lutowania próżniowego ze wszystkich producentów wymienników BPHE, co pozwala nam zwiększać produkcję i pozyskiwać klientów.

Jeżeli chcesz poznać bardziej szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych przez nas wymienników ciepła przejdź na zakładkę:

Rodzaje wymienników SWEP