Wszelkie prawa zastrzeżone POLTERMEX © 2016

 

tel. 500 501 104

tel. 22 243 67 98

Przykłady zastosowań w aplikacjach grzewczych obejmują pompy ciepła, kotły gazowe i węzły miejskich sieci ciepłowniczych. Sprawność i kompaktowa budowa wymienników BPHE jest idealna dla tych zastosowań, a rozwiązanie BPHE często pozwala na znaczne zredukowanie całkowitego rozmiaru systemu.

KOTŁY

Nasze wymienniki BPHE są stosowane w montowanych w mieszkaniach kotłach gazowych do produkcji ciepłej wody użytkowej. Posiadamy szeroki zakres specjalistycznych produktów z małymi, kompaktowymi i wydajnymi wymiennikami BPHE, zapewniającymi wysoki komfort i wydajność systemu. Pakiet oprogramowania SWEP, SSP, pomaga w doborze najlepszego rozwiązania wymiennika BPHE do konkretnego kotła.

POMPY CIEPŁA

Nasze wymienniki BPHE współpracują wydajnie z innymi podzespołami pomp ciepła dla lepszego wykorzystania energii odnawialnej absorbowanej z gruntu lub powietrza otoczenia do ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej. Wszechstronność naszych wymienników BPHE pozwala na wykorzystywanie ich w systemach odwróconych, które mogą również dostarczać chłód. Nasze wymienniki BPHE spełniają ścisłe wymagania temperaturowe, co zmniejsza konieczny wkład pracy sprężarki, a przez to zwiększa COP (współczynnik wydajności chłodniczej) systemu.

MIEJSKA SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Miejskie sieci ciepłownicze rozprowadzają ciepło produkowane centralnie i wykorzystywane przez konsumentów do ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej. Nasze wymienniki BPHE, instalowane w węzłach miejskich sieci ciepłowniczych do przenoszenia ciepła z sieci do obiegów systemów ogrzewania do użytku domowego, pracują wydajnie

i niezawodnie.

SYSTEMY SOLARNE

Wymienniki BPHE, dzięki swojej niskiej emisji CO2 są idealnym wyborem dla inteligentnych systemów ogrzewania solarnego. Ogrzewanie solarne ma oczywiste zalety środowiskowe i ekonomiczne, ponieważ dostarczana energia jest wolna i odnawialna. Szczegółowy projekt instalacji z wykorzystaniem naszych wymienników BPHE gwarantuje niezawodność, wydajność i minimalny koszt eksploatacji.